Diensten

Mind-Me Praktijk voor Counselling is gespecialiseerd in:

  • Algemene Counselling.
  • Burnout of stressgerelateerde klachten.
  • Bemiddeling bij
    • familie, gezin of relatie (bijv. iets moeilijks willen vertellen of ruzies beslechten)
    • op het werk of op school (bijv. pesten of hoog verzuim)
  • Stoppen met roken (Gratis Online Cursus)

Tevens ben ik Coördinator van "Hulst in Dialoog" :

  • Het doel van de Dialoog is elkaar ontmoeten, inspireren en het bevorderen van meer onderling begrip zodat de sociale samenhang in onze gemeente versterkt wordt.
  • Meer info op Facebook.