Counselling

“Counselling” betekent “verandering”.
Counselling is
individuele psychosociale begeleiding d.m.v. gesprekken, die je helpen met een probleemsituatie (ofwel professionele hulpverlening). Een Counsellor begeleidt je om inzicht te krijgen in de probleemsituatie, er beter mee om te gaan of het probleem op te lossen. Om beter met een probleemsituatie om te kunnen gaan moet er iets veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat je voor een heel andere richting kiest. Tijdens de verandering is de Counsellor er om je te begeleiden. Een Counsellor helpt je bij het beter benutten of ontwikkelen van je eigen vermogen om specifieke probleemsituaties beter te hanteren. Gedurende de gesprekken houd jij het heft in handen. Jij neemt alle beslissingen. Door effectieve en gestructureerde gesprekken kun je samen met de Counsellor een uitweg vinden.

Bij welke problemen helpt Counselling?

Er zijn cliënten die hulp zoeken, omdat ze achtervolgd worden door problemen, maar ook omdat ze gemiste kansen beter willen benutten. Iedereen beleeft zijn/haar probleem op zijn/haar eigen unieke wijze. Tijdens de eerste gesprekken wordt jouw persoonlijke situatie verhelderd. Mensen herkennen vaak niet (of geven niet graag toe) dat ze een probleem hebben, gaan soms jarenlang door en komen dan totaal ontredderd of overwoekerd door problemen bij een Counsellor. Als je vroegtijdig een situatie oplost, voorkom je jarenlange zorgen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Counselling kan helpen bij bijvoorbeeld:

 • overspannenheid
 • burnout
 • chronische vermoeidheid
 • eenzaamheid
 • emotionele problemen
 • angsten
 • examenvrees
 • conflicten
 • het vinden van een levensdoel
 • levensvragen / je gedachten op een rijtje zetten
 • moeilijkheden met andere mensen
 • verlies en verdriet
 • geen beslissingen kunnen nemen
 • onzekerheid
 • slaapproblemen
 • ondersteuning voor naasten van een zieke of overleden dierbare
 • ondersteuning van (naasten van) zwaar chronisch en ongeneeslijk zieken
 • ondersteuning voor naasten van verslaafden
 • relatieproblemen
 • stress
 • onduidelijke (vage) lichamelijke en geestelijke klachten

Wat is de meerwaarde van Counselling?

De meerwaarde van counselling is terug te vinden in:

 • De vertrouwensband tussen Counsellor en hulpvrager die veelal in één op één gesprekken geschapen wordt en steeds meer groeit.
 • De gestructureerde methodiek die de Counsellor gebruikt om goed te luisteren.
 • De korte termijn waarop resultaten geboekt kunnen worden die een lange termijn uitwerking hebben.
 • Het open en non-confronterende karakter van counselling, waarbij de hulpvrager zich veilig kan voelen.
 • De empatische benadering door de Counsellor, die daarbij toch de professionele afstand weet te behouden.
 • De holistische aanpak.
 • Het feit dat de counsellor een MENS en niet een KLACHT behandelt.

Wat is het verschil tussen Counselling en Coaching?

“Counselling” en “Coaching” hebben veel met elkaar gemeen. Bij Counselling wordt dieper ingegaan op de emoties van de cliënt. Coaching is meer gericht op praktische zaken, zoals carière, sport, studie e.d. Een Counsellor en een Coach helpen je bij:

 • het vinden van nieuwe doelen,
 • de daarvoor benodigde vaardigheden te leren,
 • het daadwerkelijk bereiken van die doelen,
 • en bijsturen indien nodig.

Bij Counselling zijn de doelen meer gericht op het het mens zijn (relaties, werksfeer, emoties, stress). Coaching richt zich meer op wat je als mens doet (werken, geld verdienen).

Wat is het verschil tussen een Counsellor en een Psycholoog, Psychiater of Maatschappelijk Werker?

 • Een psychiater heeft als vooropleiding de arts-opleiding doorlopen. Hij/zij behandelt psychische ziekten en afwijkingen.
 • Een psycholoog is een kenner van menselijk gedrag en de onderliggende denk/voel/beleef/hersen-processen. Er zijn veel soorten psychologen zoals: bedrijfs-, kinder-, gezondheids-, neuropsychologen enz.
 • Maatschappelijk werkers helpen mensen vooral met sociaal maatschappelijke problemen. Vroeger werd, in tegenstelling tot Coaching en Counselling, door maatschappelijk werkers vaak oplossingen voorgeschreven. Tegenwoordig gaan ze meer coachend te werk.
 • Een Counsellor helpt cliënten met hun "leefbaarheid". Een Counsellor zal nooit vertellen wat je moet doen, maar helpt je, jouw gevoelswereld te verkennen en daar beter mee om te gaan.

Misvattingen over Counselling.

Hieronder staan een aantal misvattingen en een uitleg over hoe het wel is.

 • "Counselling is alleen voor mensen met emotionele problemen."
  Vaak worden mensen met emotionele problemen goed geholpen door Counselling. Door Counselling kun je ook: leren om je gedachten op een rijtje te zetten, leren omgaan met stress, ontdekken wat je in de toekomst wilt (carrière, studie, partner), jouw levensvragen verdiepen of werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook steunt de Counsellor je bij het daadwerkelijk uitvoeren van jouw plannen. Soms heeft iemand gewoon wat ondersteuning nodig bij het uitvoeren van dagelijkse zaken.

 • "Mensen die de hulp van een Counsellor zoeken zijn zwakkelingen."
  Als je jezelf wilt verbeteren, heb je moed nodig. Vooral bij de eerste stap om anderen om raad, hulp of steun te vragen. Mensen die "het maken" hebben vaak (een team van) adviseurs, artsen, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en ook psychologen of Counsellors in dienst.

  Al deze mensen erkennen dat ze niet alles zelf kunnen en dat ze hulp nodig hebben om iedere dag topprestaties te kunnen leveren.

 • "Verandering is eenvoudig."
  Sommige veranderingen zijn inderdaad eenvoudig. Andere veranderingen zijn dat in theorie ook. In de praktijk kan zo'n verandering soms veel tijd en energie kosten. Begrip en hulp van een onafhankelijke buitenstaander kunnen je dat extra zetje geven om te slagen.

 • "Een Counsellor vertelt je wat je moet doen met je leven en hoe je jouw problemen moet oplossen."
  In de traditionele therapieën was / is dit zo. Counselling is o.a. ontstaan omdat het opleggen van een oplossing vaak niet werkt. Men begon in te zien dat mensen hun eigen oplossingen hebben, waarbij ze soms steun nodig hebben om ze daadwerkelijk uit te voeren. Bij Counselling is de Counsellor een instrument in jouw handen, om je te helpen.

 • "Een Counsellor schrijft medicijnen voor ."
  Een klinisch psychiater (NIP) of arts heeft die bevoegdheid, een Counsellor niet. Medicijnen horen niet bij zijn arbeidsterrein.

Doelen van Counselling.

Het doel van de Counselling is, jou te helpen om jouw doel te bereiken. Een Counsellor helpt je te ontdekken wat jouw eigenlijke probleem is. Als dit eenmaal bekend is, dan kun je samen met je Counsellor naar jouw doel zoeken. Dit kan zijn dat je het probleem dan op kan lossen. Soms betekent dat, dat je beter met het probleem om leert gaan. Als jouw doel bekend is, dan wordt er samen gekeken hoe je daar het beste kan komen. Als je op weg bent om jouw doel te bereiken, dan is de Counsellor er om jou te begeleiden. Ook al zit alles tegen, hij/zij kan je blijven begeleiden totdat je zelfstandig verder kunt.

Hoe helpt Counselling?

Als cliënt sta je centraal en word je vooral gezien als mens (niet als patiënt) met jouw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. Je krijgt goede individuele begeleiding, waarbij jouw zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarmee je weer richting kunt geven aan je eigen leven. Je leert om de door jezelf gestelde doelen te bereiken.

Tijdsduur.

Voor de meeste problemen zijn 2 tot 10 sessies van een uur voldoende. Soms kan het probleem al in één gesprek opgelost worden. Het komt ook voor, bij moeilijke problemen, dat er meerdere sessies nodig zijn. Je bent niets verplicht en er kan op ieder moment gestopt worden.

Vertrouwelijkheid.

Counsellors houden zich aan de ethische code. Alle gesprekken vinden in vertrouwen plaats. De Counsellor heeft een geheimhoudingsplicht. Hij/zij mag jouw gegevens alléén met jóuw toestemming aan derden doorgeven (behalve in geval van strafrechtelijke vervolging).